Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Małgorzata Kamińska-Tomaszkiewicz – Prezes
 2. Janusz Drożdżewski – Skarbnik
 3. Andrzej Walczak – Wiceprezes
 4. Jolanta Bombrych
 5. Krzysztof Skowroński
 6. Bartosz Kalinowski

Rada:

 1. Elżbieta Centkowska
 2. Aneta Woźniak
 3. Maria Palińska
 4. Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz
 5. Krystyna Afeltowicz
 6. Elżbieta Skonieczna
 7. Filip Jakubowski
 8. Maciej Blekicki

Komisja Rewizyjna:

 1. Anna Rutkowska – Przewodniczący
 2. Marcin Lewandowski
 3. Kamil Borkowski