Ogloszenie o naborze wnioskow EFS 2-G-2020

Załączniki:

1. 2-G-2020-Załącznik nr 1 wzór wniosku o powierzenie grantu

2. 2-G-2020-Załącznik nr 2 wzór umowy o powierzenie grantu z załacznikami

3. 2-G-2020-Załącznik nr 3 wzór wniosku o rozliczenie grantu

4. 2-G-2020-Załącznik nr 4 kryteria wyboru operacji i grantów

5. 2-G-2020-Załącznik nr 5 procedura wyboru i oceny grantobiorców

6. 2-G-2020-Załącznik nr 6 pomocnicze procedury dotycące realizacji projektu grantowego

7. 2-G-2020-Załącznik nr 7 katalog stawek maksymalnych

8. 2-G-2020-Załącznik nr 8 wzór pełnomocnictwa

9. 2-G-2020-Załącznik nr 9 instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

10. 2-G-2020-Załącznik nr 10 instrukcja generatora

11. 2-G-2020-Załącznik nr 11 LSR

12. 2-G-2020-Załącznik nr 12 zasady udzielania doradztwa

13. 2-G-2020-Załącznik nr 13 zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe

14. 2-G-2020-Załącznik nr 14 wytyczne w zakresie kwalifikowaności

15. 2-G-2020-Załącznik nr 15 wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego

16. 2-G-2020-Załącznik nr 16 sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

17. 2-G-2020-Załącznik nr 17 pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w osi priorytetowej IX

18. 2-G-2020-Załącznik nr 18 minimalne standarty pracy klubu młodzieżowego

19. 2-G-2020-Załącznik nr 19 oświadczenie o wyodrębnionym e-mail

 

Link do generatora OMIKRON

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=b2620d3184c2dc1b&&b=a20342a0454e13513051236fe9112519