PROJEKT NA WSPARCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJĘ

Opis projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – LGD Miasto Włocławek” – wersja z dn. 19.12.2016 r

Sposób wykorzystania środków KBiA Włocławek (wersja z dn. 19.12.2016 r.)