1/G/2022/001

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia

Tytuł: Razem Lepiej

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez świadczenie usług wzajemnościowych w postaci m.in. banku czasu, prowadzenie działań podnoszących wiedzę i integracyjnych skierowanych do 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach czterech modułów.

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II Rozwijanie Umiejętności

 1. Warsztat pn. Tradycja a Nowoczesność na Kujawach
 2. Warsztat pn. Zioła w ludowej tradycji i współczesnej kuchni
 3. Warsztat pn. Coś dobrego i słodkiego
 4. Warsztaty krawieckie
 5. Warsztaty haftu

Moduł III Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym – „Majówka”

Moduł IV Usługi wzajemnościowe – bank czasu

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

2/G/2022/001

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia

Tytuł: Razem Lepiej 2

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i
animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez świadczenie usług
wzajemnościowych w postaci m.in. banku czasu, prowadzenie działań podnoszących
wiedzę i integracyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ. w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe
wsparcie w ramach modułów.
Moduł I – Psychologiczno-Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II – Kompetencji e-społeczno-prawne                                                                                                        Zajęcia z poradnictwa prawnego / zaplanowano zajęcia w 4 blokach tematycznych:

 1. Prawne – przygotowywanie planu działania w rozwiązywaniu indywidualnej sytuacji osób
  uprawnionych w tym pisanie różnych pism, planów działania, pomocy w ich realizacji.
 2. Mediacje polubowne – załatwianie sporów, przygotowywanie projektów wniosków w postępowaniu mediacyjnym.
 3. Edukacja obywatelska-tu – prawa i obowiązki obywatela, działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, udział obywateli w konsultacjach publicznych i procesie stanowienia prawa, dostęp do instytucji bezpłatnego poradnictwa.
 4. Udział organizacji pozarządowych w nieodpłatnym poradnictwie prawnym, mediacji i edukacji obywatelskiej.

III moduł Kreatywna Integracja:

 1. „Domowa dekoratornia” – zajęcia podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu renowacji różnych przedmiotów domowego użytku (tj. krzesła, stolik, szafeczka itp.) nadając im nowe życie, będą tworzyć różne dekoracje dla domu.
 2. Zajęcia tworzenia biżuterii metodą soutache – podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia (szycia) biżuterii m.in. kolczyków, bransoletek, wisiorków, naszyjników.
 3. „Obrazy mchem malowane” – zajęcia, które pobudzą wyobraźnię UP, zintegrują grupę, nauczą współpracy. Dające możliwość wyrażania siebie, tworzenia obrazu wg własnej wizji artystycznej. Przy pomocy mchu, drewna, korzeni, sznurka, liści, kwiatów powstaną obrazy które będą miały walor artystyczny, staną się ozdobą wnętrz.
 4. „Obrazy malowane” – zajęcia, które pobudzą wyobraźnię UP, zintegrują grupę, nauczą współpracy. Dające możliwość wyrażania siebie, poprzez malowanie farbami, czy też tworzenia diamentowych obrazów. Powstaną obrazy które będą miały walor artystyczny, staną się ozdobą wnętrz.
 5. „ Koraliki, sznurki i druciki” – warsztaty tworzenia biżuterii- szycia metodą beadingu – zajęcia, które pobudzą wyobraźnię UP, zintegrują grupę, nauczą współpracy. Dające możliwość wyrażania siebie, tworzenia biżuterii, m.in. breloczków, zakładek, sówek, babeczek, naszyjników, zawieszek itp.

Moduł IV –Integracyjny działania o charakterze środowiskowym.- spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej – animacje, zabawy ruchowe, poczęstunek.

Moduł V Usługi wzajemnościowe – bank czasu.

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

2/G/2022/002

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia

Tytuł: ART – Inspiracja

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i
animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań
edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób.(12 K ) w tym osób z
niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów.
Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II Eko-Zdrowie:

 1. Warsztaty dietetyczne
 2. Warsztaty florystyczne
 3. Eko-kosmetyka

Moduł III ABC-Kreatywności

 1. „Szyję bo lubię”
 2. Hafciarstwo ręczne
 3. Domowa dekoratornia
 4. .„Obrazy mchem malowane”
 5. „Kolorowa inspiracja”
 6. „Koralikomania”

Moduł IV Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym – „Jesienne inspiracje”

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

2/G/2022/003

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tytuł: Zawsze aktywni – Zawsze młodzi

Dofinansowanie: 49.980,00 zł

Cel główny projektu: 20 mieszkańców Włocławka (18K i 2M), zagrożonych
wykluczeniem społecznym podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach
edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału
społecznego i poprawy jakości życia tych osób.
Osiągnięcie celu głównego projektu poprzez realizację działań sprzyjających włączeniu
społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:
1. Zajęć rękodzielniczych, w tym:

 • warsztatów z szydełkowania
 • warsztatów z wyplatania makram
 • warsztatów tworzenia eko-obrazów
 • warsztatów z beadingu (koralikowania)

2. Warsztatów pokazowych, w tym:

 • warsztatów florystycznych
 • warsztatów wikliniarskich

3. Spotkań w ramach Kawiarenki Seniora:

 • spotkań tematycznych ze specjalistami z różnych dziedzin życia społecznego

4. Imprez integracyjnych w formie:

 • gry miejskiej
 • wystawy rękodzieła

Więcej informacji “Zawsze aktywni – zawsze młodzi” | Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (pwsz.wloclawek.pl)

 

2/G/2022/005

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Tytuł: JESTEM

Dofinansowanie: 49.520,00 zł

Głównym celem projektu jest wspieranie 12 osób w wieku młodzieńczym (6K i 6M), którzy ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęci zostaną wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do ich  potrzeb oraz przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia
biedy i niekorzystnych postaw społecznych, wzrostu integracji społecznej oraz poprawy
dostępu do rynku pracy i aktywnego włączenia społecznego. Główne działania podjęte w
ramach proj. to:

 • zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań – opiekun grupy,
 • wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych – nauczyciel,
 • bezpieczne zachowania pro zdrowotne – pielęgniarka/położna,
 • jak dbać i pielęgnować ciało- wizażystka,
 • jak zbudować wizerunek- trener wizerunku,
 • warsztaty kulinarne – dietetyk,
 • zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek – terap. uzależnień,
 • warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe, wzmocnienie poczucia własnej wartości -psycholog
 • warsztaty samodzielnego poruszania się w instytucjach użyteczności publicznej – pracownik socjalny,
 • pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych – doradca zawodowy,
 • wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem – działania środowiskowe.

Więcej informacji Projekt „JESTEM” – Projekt JESTEM – Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku (mopr.wloclawek.pl)

 

2/G/2022/006

Fundacja NOVUM

Tytuł: Szkoła Radości

Dofinansowanie: 42.298,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych
społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie.
Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich a w
konsekwencji budowanie zdrowych, sprzyjających wychowaniu więzi. U rodziców zostanie
pogłębiona świadomość samego siebie, co w efekcie będzie sprzyjało pozytywnym
kontaktom z dzieckiem, jak i z otoczeniem.
Warsztaty będą podzielone na 10 tematycznych cykli, po 4 godziny każdy. Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej w zakresie doradztwa:

 • psychologicznego i socjoterapeutycznego (relacje rodzinne, komunikacja, role rodzinne),
 • pedagogicznego (właściwe oddziaływanie wychowawcze, opieka nad dziećmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
  trudności wychowawcze),
 • dietetycznego (zasady zdrowego odżywiania),
 • logopedycznego (kształtowanie i korekta wymowy),
 • fizjoterapeutycznego (poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu),
 • ekologicznego (podniesienie świadomości na temat sposobów dbania o środowisko),
 • sensorycznego (m.in. terapia tańcem – aktywna praca z ciałem poprzez taniec i ruch przy dźwiękach muzyki),
 • animatorów czasu wolnego/zabaw z dziećmi (zachęcenie uczestników do aktywności, wskazanie im sposobów na spędzanie wolnego czasu, rozbudzenie zainteresowań, odkrycie pasji, zainspirowanie).

Więcej informacji PROJEKTY » Fundacja Novum

 

2/G/2022/008

Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska

Tytuł: Zajęcia terapeutyczne i warsztatowe aktywizujące mieszkańców miasta Włocławek.

Dofinansowanie: 47.200,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez realizacje warsztatów w zakresie aktywności i efektywności społecznej tj.:

 • indywidualne spotkania z terapeutą,
 • warsztaty z psychologiem,
 • warsztaty z dietetykiem,
 • warsztaty z instruktorem jogi/technik rellaksacyjnych/mindfulness,
 • warsztaty z lekarzem,
 • inicjatywy społeczne wszystkich uczestników z lokalną społecznością.

Więcej informacji Facebook

 

2/G/2022/009

Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska

Tytuł: Aktywizacja mieszkańców miasta Włocławek poprzez edukację i zajęcia terapeutyczne

Dofinansowanie: 47.200,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez realizacje warsztatów w zakresie aktywności i efektywności społecznej tj.:

 • indywidualne spotkania z terapeutą,
 • warsztaty z psychologiem,
 • warsztaty z dietetykiem,
 • warsztaty z instruktorem jogi/technik rellaksacyjnych/mindfulness,
 • warsztaty z lekarzem,
 • inicjatywy społeczne wszystkich uczestników z lokalną społecznością.

Więcej informacji Facebook

 

3/G/2022/001

Szkoła Podstawowa nr 23 

Tytuł: Zaangażowani – sukces z SP 23

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 6 osób wykluczonych
społecznie i 6 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie rozwijanie umiejętności społecznych, motywujących do pracy na rzecz innych oraz kształtujących postawy prospołeczne i prozdrowotne.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach:

 • Integracji
 • Zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i przygotowywania zbilansowanych posiłków
 • Ćwiczeń ogólnorozwojowych, relaksacyjnych z jogą dla dzieci
 • Turystyki miejskiej i aktywnego spędzania czasu (muzeum we Włocławku, autorska gra miejskiej i spacer po terenie rewitalizowanym, kino, Kawiarenka Obywatelska)
 • Doświadczania zdobytej wiedzy teoretycznej
 • Gier i zabaw grupowych (stolikowych i na świeżym powietrzu)
 • Arteterapii i rozwijania kreatywności w twórczości
 • Edukacji regionalnej -odwiedzą BCK Wahadło -wystawę interaktywną o historii i kulturze regionu
 • Organizacji czasu poprzez zorganizowanie kieszonkowego festynu dla rówieśników na terenie SP23 we Włocławku

Więcej informacji Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (sp23.wloclawek.pl)

 

3/G/2022/002

Szkoła Podstawowa nr 23 

Tytuł: Zintegrowani – sukces z SP 23

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 6 osób wykluczonych
społecznie i 6 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie rozwijanie umiejętności społecznych, motywujących do pracy na rzecz innych oraz kształtujących postawy prospołeczne i prozdrowotne.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach:

 • Integracji
 • Zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i przygotowywania zbilansowanych posiłków
 • Ćwiczeń ogólnorozwojowych, relaksacyjnych z jogą dla dzieci
 • Turystyki miejskiej i aktywnego spędzania czasu w mieście (gra i spacer po terenie rewitalizowanym, wyjście do Muzeum we Włocławku, wyjście do kina, wyjście do Kawiarenki Obywatelskiej)
 • Doświadczania zdobytej wiedzy teoretycznej
 • Gier i zabaw grupowych (stolikowych i na świeżym powietrzu)
 • Arteterapii i rozwijania kreatywności w twórczości
 • Edukacji regionalnej -odwiedzą BCK Wahadło -wystawę interaktywną o historii i kulturze regionu

Więcej informacji Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (sp23.wloclawek.pl)

 

3/G/2022/003

Szkoła Podstawowa nr 2

Tytuł: Mała Akademia Emocji

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24
uczestników – 12 osób zagrożonych wykluczeniem lub uchodźców z Ukrainy i 12 osób z otoczenia.

Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy po 6 osób. Każda grupa będzie uczestniczyła w pięciu formach wsparcia:

 1. Laboratorium pełne odwagi czyli czuję i myślę odważnie – to rodzaj treningu umiejętności
  społecznych skierowanych do dzieci ukraińskich i polskich, mając trudności z nawiązaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 2. Garść radości szczypta złości – zajęcia warsztatowe, których celem będzie modyfikowanie wzorców zachowań oraz wskazywanie alternatywnych, rozpoznawanie własnych emocji i ich kontroli.
 3. Słuchamy i rymujemy – naszą mowę szlifujemy! – zajęcia warsztatowe z logopedą, na których uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia procesów analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej.
 4. Zgrany team, a my w nim! – zajęcia warsztatowe, których celem jest podwyższenie samooceny i motywacji do działania, pogłębianie samoświadomości, kształtowanie umiejętności akceptowania siebie i innych.
 5. Każda z grup będzie dodatkowo uczestniczyła w czterogodzinnych warsztatach z pielęgniarką:                                                      Emocje na widelcu- wpływ jedzenia na uczucia, zachowanie i samopoczucie.
 6. Dla uczestników przewidziano również zajęcia z dogoterapii.
 7. Na zakończenie projektu uczestnicy wezmą udział w integracyjnej wycieczce do Gorenia.

Więcej informacji Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku (sp2.wloclawek.pl)

 

3/G/2022/004

Szkoła Podstawowa nr 2

Tytuł: Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy z geografią i biologią również radę damy!

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 uczestników – 12 osób zagrożonych wykluczeniem lub uchodźców z Ukrainy i 12 osób z otoczenia.

Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy po 6 osób. Każda grupa będzie uczestniczyła w dwóch formach wsparcia wsparcia. Jednej zgodnej z preferencjami i zajęciami rewalidacyjnymi:

 1. Zajęcia warsztatowe z pedagogiem – treningu umiejętności społecznych skierowanych do dzieci ukraińskich i polskich, mających trudności z nawiązaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie! – zajęcia mające na celu pogłębienie wiedzy regionie, poznanie własnego miasta oraz walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwijanie zainteresowań przyroda i kulturą.
 3. Zmieniaj siebie, a nie Ziemię! – zajęcia mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym, wykształcenie nawyków przyjaznych dla środowiska, zwiększenie świadomości na temat recyklingu.
 4. Każdy z nas jest inny, ale wiele nas łączy! – zajęcia, których celem jest rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym.
 5. Znam język, znam kraj i jego kulturę – zajęcia, których celem jest zainteresowanie nauką j. angielskiego
 6. Na zakończenie uczestnicy wezmą udział w jednej z dwóch proponowanych: wycieczce do Balczewa lub Nocy w szkole.

Więcej informacji Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku (sp2.wloclawek.pl)

 

4/G/2022/001

Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku

Tytuł: Świat nauki w obiektywie

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 osób. Klub będzie funkcjonował od 17.10. 2022r do 28.02.2023r. r.
Odbiorcami wsparcia jest 12 dzieci w wieku 12-14 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 12 osób z ich otoczenia. W projekcie wezmą udział również dzieci pochodzące z Ukrainy.
Przedsięwzięcia dadzą możliwość ukazania, a także uczestniczenia w różnych  formach aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną. Projekt kładzie nacisk na przedmioty ścisłe i język angielski. Zadaniem projektu jest „oswojenie” uczniów z w/w dziedzinami. Zadaniem prowadzących jest wprowadzenie uczestników w świat chemii i fizyki w formie zabawy. Zajęcia warsztatowe przewidziane w projekcie mają umożliwić uczestnikom samodzielną pracę i pozwolić na pełne zrozumienie wybranych zagadnień z chemii i fizyki. Zadaniem projektu jest również wskazanie użyteczności tych przedmiotów w życiu codziennym. Celem zajęć będzie również rozwijanie umiejętności posługiwania się środkami artystycznymi, właściwymi dla przedmiotu podstaw fotografii.
Główny nacisk zostanie położony na nabycie umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym. Zajęcia w plenerze poszerzą wiedzę o wybranych obiektach zabytkowych we Włocławku. Uczestnicy posiądę wiedzę nie tylko o podstawach optyki, a także o cyfrowej obróbce fotografii. Zwieńczeniem działań będzie organizacja wystawy multimedialnej, wyeksponowanej na monitorze interaktywnym.
Izolacja społeczna w czasie pandemii zaburzyła komunikację społeczną, dlatego Zajęcia prowadzone w ramach projektu będą wspierać proces edukacyjny i pomagać w przezwyciężaniu trudności, odkrywaniu potencjału u uczniów. Przyczynią się również do integracji ze środowiskiem lokalnym. Umożliwią również rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.
Uczestnicy wezmą udział w jednej z czterech proponowanych form wsparcia:
1. Czary? Nie to fizyka!- zajęcia warsztatowe, których celem jest zainteresowanie fizyką, wskazanie jej praktycznych zastosowań w życiu codziennym. Podczas zajęć uczestnicy będą musieli wykazać się samodzielnością, współdziałaniem w zespole, umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów. Zaplanowano zajęcia w ZS nr4 – Obserwatorium Astronomiczne , w Galileuszu Włocławku.
2. Magia chemii wokół nas – zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach
odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń jako sposobu
sprawdzenia hipotez naukowych. Założeniem warsztatów jest zwrócenie uwagi na znaczenie chemii w otaczającej nas rzeczywistości i wzbudzenie zainteresowania tym przedmiotem. Zaplanowano zajęcia w Galileuszu Włocławek.
3. Nie przegap swojej szansy – zajęcia warsztatowe. Celem doskonalenie kompetencji językowych uczestników, motywowanie do samodzielności w nauce języka, kształtowanie u uczestników pewności siebie w komunikacji w języku angielskim oraz komunikowanie się przy współpracy z innymi ludźmi, rozwijanie ciekawości i tolerancji. Nacisk położono na przełamanie barier językowej. Zaplanowano zajęcia przy wykorzystaniu native speakera oraz współpracę z Liceum im. M. Konopnickiej we Włocławku.
4. W szkolnym obiektywie – zajęcia warsztatowe rozwijające zainteresowanie fotografią,
Uczestnicy nabędą umiejętność nie tylko fotografowania, posługiwania się aparatem cyfrowym, ale także umiejętności z zakresu oprogramowania , obróbki zdjęć, tworzenia galerii na strony internetowe, albumów itp. Zaplanowano wycieczkę do zakładu fotograficznego na zajęcia w ciemni fotograficznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uwiecznienia na fotografii swojego otoczenia. Rezultaty pracy zostaną przedstawione na zakończenie projektu, podczas multimedialnej wystawy zaprezentowanej na interaktywnym monitorze.

 1. Zajęcia z pedagogiem.
  Każdy uczestnik otrzyma 20 godzin wsparcia – 16 godzin zajęć warsztatowych i 4 godziny z
  pedagogiem

Więcej informacji www.sp2.wloclawek.pl

 

5/G/2022/001

FunkcjoMasaż Anna Wodrowska

Tytuł: Prozdrowotny i prospołeczny pilates dla mieszkańców Włocławka

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez organizację warsztatów o charakterze prozdrowotnym i komunikacyjnym, tj. medyczne, psychologiczne, mediacyjne, dźwiękoterapeutyczne, indywidualne sesje Pilates oraz indywidualne sesje masażu KOBIDO UP. Będzie skierowany do osób z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności (wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem) lub osób z ich otoczenia, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia.

Projekt przyczyni się do budzenia świadomości i promowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, ich praw i możliwości wkładu w życie społeczne (inicjatywa społeczna), zwiększy dostępność osobom niepełnosprawnym do edukacji i rekreacji Projektem zarządzać będzie koordynator projektu z wykształceniem medycznym. Ilość godzin przewidziana w ramach projektu to 326 godzin (warsztaty i praca indywidualna) oraz w ramach zarządzania co najmniej 265h. Zajęcia pilatesu będą prowadzone w ramach indywidualnych lekcji pilates, by skoncentrować się na indywidualnych problemach oraz zachować bezpieczeństwo w razie zaostrzeń pandemicznych. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Więcej informacji www.funkcjomasaz.pl

 

5/G/2022/002

FunkcjoMasaż Anna Wodrowska

Tytuł: Pilates dla zdrowia psychofizycznego i społecznego mieszkańców Włocławka

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez organizację warsztatów o charakterze prozdrowotnym i komunikacyjnym, tj. medyczne, psychologiczne, mediacyjne, dźwiękoterapeutyczne, indywidualne sesje Pilates oraz indywidualne sesje masażu KOBIDO UP. Będzie skierowany do osób z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności (wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem) lub osób z ich otoczenia, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia.

Projekt przyczyni się do budzenia świadomości i promowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, ich praw i możliwości wkładu w życie społeczne (inicjatywa społeczna), zwiększy dostępność osobom niepełnosprawnym do edukacji i rekreacji Projektem zarządzać będzie koordynator projektu z wykształceniem medycznym. Ilość godzin przewidziana w ramach projektu to 326 godzin (warsztaty i praca indywidualna) oraz w ramach zarządzania co najmniej 265h. Zajęcia pilatesu będą prowadzone w ramach indywidualnych lekcji pilates, by skoncentrować się na indywidualnych problemach oraz zachować bezpieczeństwo w razie zaostrzeń pandemicznych. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Więcej informacji www.funkcjomasaz.pl

 

5/G/2022/003

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia”

Tytuł: ART – Inspiracja 2

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym miasta Włocławek otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie doradztwa psychologicznego, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych, (zdobycie wiedzy w zakresie m.in. zdrowego stylu odżywiania, warsztaty apteka natury, warsztaty hortiterapii, warsztaty tworzenia przedmiotów artystycznych, domowej dekoratorni, miejsca w którym będą mogli spędzać czas, przygotowywanie i organizacja spotkania integracyjnego).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów.
Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, 20 godzin psychologiczno-społecznych mających na celu wywołanie motywacji, rozwój osobisty, społeczny uczestników poprzez oddziaływanie psychologiczne i psychospołeczne.
Moduł II Eko – Zdrowie
1. Warsztaty „Apteka Natury” 40h prowadzone w blokach tematycznych: zasady zdrowego żywienia, ogrody ziołowe, ich rola w życiu, profilaktyka lecznicza; ponadto uczestnicy będą przygotowywać serwis poczęstunkowy na planowane spotkanie integracyjne.

 1. Warsztaty hortiterapii – terapia przez rośliny” – 40h
  Zajęcia będą realizowane w formie warsztatu praktycznego, którego celem będzie edukacja i integracja uczestników poprzez wspólną naukę zastosowania hortiterapii w codziennym życiu. Zajęcia podzielone będą na warsztaty praktyczne, w trakcie których będzie przekazywana uczestnikom wiedza na temat terapii kwiatami, roślinami i ziołami poprzez pobudzanie zmysłów, redukcję stresu i poprawę nastroju. Uczestnicy opanują podstawowe techniki warsztatowe pobudzając kreatywność, wyobraźnię i swój talent.
  Moduł III ABC-Kreatywności
  1.Warsztaty krawieckie „Szyję bo lubię” 40h, realizowane w dwóch modułach: warsztaty manualne podnoszące rozwój motoryki małej, rozwijające wyobraźnię, poprzez tworzenie różnorodnych ozdób np. idealnych do domu, na prezent, oraz krawieckie pozwalające na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu szycia poprzez wykonanie przez uczestników prostych prac krawieckich za pomocą maszyny do szycia
 2. Hafciarstwo ręczne – 40h, nauka haftu.
  3.Domowa dekoratornia – 20h – zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu procesu tworzenia i komponowania, zdobędą umiejętności dekoratorskie i planistyczne w aranżacji ozdób we wnętrzach domów.

4.Warsztaty tworzenia biżuterii artystycznej i użytkowej – szycia metodą beadingu – 20h Zajęcia dające możliwość wyrażania siebie, tworzenia biżuterii, m.in. breloczków, zakładek, sówek, babeczek, naszyjników, zawieszek itp.
5.„Obrazy mchem malowane” –  40h. Zajęcia dające możliwość wyrażania siebie, tworzenia obrazu wg własnej wizji artystycznej. Przy pomocy mchu, drewna, korzeni, sznurka, liści, kwiatów powstaną obrazy które będą miały walor artystyczny, staną się ozdobą wnętrz.
6.„Kolorowa inspiracja” – 40h. Zajęcia dające możliwość wyrażania siebie, poprzez malowanie farbami, czy też tworzenia diamentowych obrazów.
Prezentacja ich na wspólnym spotkaniu integracyjnym podniesie świadomość własnej wartości jak również będzie służyła podzieleniem się zdobytą wiedzą wśród społeczności lokalnej Bardzo ważnym aspektem przeprowadzonych zajęć będzie dla uczestników możliwość́ przekazania społeczności lokalnej wiedzy w zakresie tworzenia rękodzieła.
Moduł IV Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym. 2 działania, których celem będzie integracja uczestników ze społecznością lokalna poprzez wspólne spędzanie czasu, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, aktywizację społeczną.
Spotkania integracyjne dla społeczności lokalnej dla 50 osób w każdym spotkaniu: animacje, zabawy ruchowe, zaplanowano poczęstunek dla uczestników spotkania m.in. napoje, przekąski, ciepły posiłek, ciast itd.

Więcej informacji www.fundacjavladislavia.pl

 

5/G/2022/004

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia”

Tytuł: Klub Dyskusyjny „Strona i Kadr”

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Dzięki realizacji projektu 10 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Włocławek otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie kultury, historii dziedzictwa kultury miasta, rozbudzenie twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości estetycznych, etycznych i innych, kształtowanie dumy i więzi emocjonalnych w stosunku do „małej ojczyzny”, pobudzenie aktywności intelektualnej i fizycznej, powstanie miejsce pn „Kawiarenka Międzypokoleniowa”- Klub Dyskusyjny w
którym uczestnicy będą mogli spędzać czas, przygotowywanie i organizacja spotkania integracyjnych ze społecznością lokalną).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i
animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób.(10 K) w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach czterech modułów.
Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
– grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, 20 godzin
Moduł II Strona i Kadr
16 spotkań autorskich – z różnych obszarów wiedzy humanistycznej, kulturowej i działalności twórczej czy naukowej (spotkanie m.in.: z pisarzem i dziennikarzem, filologiem, historykiem, filmoznawcą, badaczami, autorami książek).
Celem zajęć prowadzonych przez powyższych wykonawców jest poprowadzenie spotkań w konwencji dyskusyjnego klubu książki skupiającego się wokół wspólnych lektur oraz rozmów o doświadczeniu czytelniczym
Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania –
– zajęcia fotograficzne – 40h – ich celem jest zaznajomienie uczestników z ogólną wiedzą na tematy fotograficzne i jej zastosowaniem w praktyce, a także estetyką, techniką studyjną oraz cyfrową edycją zdjęć.
– warsztaty mające na celu podniesienie wiedzy z zakresu kreatywnego pisania – 32h – przygotowanie publikacji w formie książki/broszury oraz udostępnienie na blogu; nagranie i montaż filmów oraz ich publikacje w serwisie YouTube.
– „Spacerkiem po Włocławku – śladami historii” – 5 spotkań plenerowych przeprowadzonych pod kierunkiem wykwalifikowanego przewodnika pozwoli nie tylko miło spędzić czas na powietrzu oraz w ruchu, umożliwi integrację grupy, ale też zachęci do zweryfikowania własnej wiedzy na temat historii miasta i regionu, a nawet jej poszerzenie.
Moduł III Eko-Zdrowie
1. Spotkania z lekarzami czterech specjalności: onkolog, endokrynolog, diabetyk, gastrolog – 8h – mające na celu podniesienie świadomości profilaktyki zdrowia.
2. Zajęcia z jogi – 20 h
3. Zajęcia na basenie – aerobik wodny – 20h

Moduł IV Integracyjny

– działania o charakterze środowiskowym, którego celem jest integracja uczestników ze społecznością lokalna poprzez wspólne spędzanie czasu, dzielenie się wiedza i umiejętnościami, aktywizację społeczną.
Spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej dla 50 osób- animacje, pokazy, prezentacje,
zaplanowano poczęstunek dla uczestników spotkania m.in. napoje, przekąski, ciepły posiłek, ciast itp.

Więcej informacji www.fundacjavladislavia.pl

 

5/G/2022/010

Figuranka Anna Wojciechowska

Tytuł: Aktywizacja społeczna mieszkańców Włocławka poprzez poprawę żywienia wraz ze wsparciem motywacyjnym

Dofinansowanie: 49 952,80

Projekt będzie dotyczył aktywizacji społecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. dietetyczne oraz psychologiczne, a także konsultacje indywidualne z dietetykiem oraz z psychologiem. Będzie on skierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem oraz osób z ich otoczenia z miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia.

Projekt przyczynia się do rozwoju lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Projekt polega na promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem.
Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez indywidualne, pełne troski i zrozumienia a nade wszystko potrzeb uczestników, tj. konsultacje indywidualne z dietetykiem i psychologiem (w sumie 240 godzin, po 20 konsultacji na osobę przez 4 mce – w tym 12 z dietetykiem i 8 z psychologiem), warsztaty psychologiczne (4 warsztaty po 2 godziny każdy) poszerzające wiedzę psychologiczną, mechanizmy zachodzące w społeczeństwie, w grupie, warsztaty z dietetykiem (12 warsztatów po 3 godziny każdy) przyczyniające się do zwiększenia świadomości zdrowego odżywiania oraz doświadczenia, że można jeść zdrowo, szybko i smacznie również w przypadku długotrwałego leczenia lub ciągłej rehabilitacji. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną, wykluczoną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Na jednego uczestnika przypada w ciągu 4 m-cy trwania projektu:
– 8 spotkań po 1 h z psychologiem umawianych indywidualnie
– 8 h warsztatów z psychologiem
– 12 h spotkań z dietetykiem umawianych indywidualnie
– 36 h warsztatów z dietetykiem
– 1 inicjatywa społeczna wszystkich uczestników z lokalną społecznością

Więcej informacji www.figuranka.pl

 

5/G/2022/010

Figuranka Anna Wojciechowska

Tytuł: Rola diety i samoregulacji jako podstawa do aktywizacji społecznej mieszkańców Włocławka

Dofinansowanie: 49 997,79

Projekt przewiduje realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w poprzez realizacje warsztatów w zakresie aktywności i efektywności społecznej tj. warsztaty z psychologiem, konsultacje indywidualne z psychologiem, warsztaty z dietetykiem, konsultacje indywidualne z dietetykiem.
Zakres tych zajęć będzie uwieńczony 1 spotkaniem wszystkich uczestników (inicjatywa społeczna) w ramach którego będzie możliwa wymiana opinii w zakresie w/w tematyki spotkań.

Projekt będzie dotyczył aktywizacji społecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. dietetyczne oraz psychologiczne, a także konsultacje indywidualne z dietetykiem oraz z psychologiem. Będzie on skierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem oraz osób z ich otoczenia z miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia. Projekt skierowany jest do wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem z dodatkowym punktowaniem osób niepełnosprawnych i przełoży się na poprawę jakości życia uczestników projektu. Im lepsza świadomość żywieniowa uczestników, a także przy tym lepsze zdrowie (również przy określonych jednostkach chorobowych) oraz ich forma psychiczna, tym większa otwartość na nowe cele, chęć zmiany, a także większa ochota na aktywność społeczną i zawodową.
Projekt przyczynia się do rozwoju lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Projekt polega na promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem.
Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez indywidualne, pełne troski i zrozumienia a nade wszystko potrzeb uczestników, tj. konsultacje indywidualne z dietetykiem i psychologiem (w sumie 240 godzin, po 20 konsultacji na osobę przez 4 mce – w tym 12 z dietetykiem i 8 z psychologiem), warsztaty psychologiczne (4 warsztaty po 2 godziny każdy) poszerzające wiedzę psychologiczną, mechanizmy zachodzące w społeczeństwie, w grupie, warsztaty z dietetykiem (12 warsztatów po 3 godziny każdy) przyczyniające się do zwiększenia świadomości zdrowego odżywiania oraz doświadczenia, że można
jeść zdrowo, szybko i smacznie również w przypadku długotrwałego leczenia lub ciągłej rehabilitacji. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną, wykluczoną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Więcej informacji www.figuranka.pl

 

5/G/2022/012

Gmina Miasto Włocławek/ Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Tytuł: Kawiarenka międzypokoleniowa – rozwój osobisty w duchu zero-waste

Dofinansowanie: 50.000,00

W ramach projektu zrealizowany zostanie program aktywizacji niepełnosprawnych
seniorów z oparty o mechanizm współpracy w środowisku lokalnym oraz aktywność
własną uczestników.

Celem będzie poznanie samego siebie oraz technik rękodzielniczych i nabycie praktyk
umiejętności w zakresie wykonywania prac różnorodnymi technikami manualnymi, rozwój
tych zdolności, aktywne spędzanie wolnego czasu i integracja uczestników oraz zadbanie
o zdrowie i zdrowy sposób odżywiania.

Działania realizowane w trakcie projektu:

 1. Zajęcia indywidualne z psychologiem – 24 h
  2. Zajęcia grupowe z psychologiem (komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem itp.) – 16 h
  3. Warsztaty rękodzielnicze
 2. a) manualne – 12 h
  b) ekologiczne – 12 h
  c) florystyczne – 12 h
  d) dietetyczne – 12 h
  Inicjatywa społeczna – bal karnawałowy maskowy a także inicjatywa „Wymiana ciepła”, skrzynia skarbów z ciuchami oraz Punkt adopcji roślin,

MIĘDZYPOKOLENIOWA KAWIARENKA:
– spotkania tematyczne (wykład +dyskusja dotyczące różnych sfer życia społecznego osób starszych i nie tylko z zakresu medycyny i dietetyki): spotkanie z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem i dietetykiem. Ich celem będzie szeroko rozumiana edukacja z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego ale przede wszystkim integracja uczestników ze społecznością lokalną i aktywizacja uczestników w działalność na rzecz innych osób. INICJATYWA SPOŁECZNA – bal karnawałowy maskowy, a także inicjatywa „Wymiana ciepła”, skrzynia skarbów z odzieżą do wielokrotnego użytku. Również dzięki zapraszaniu na spotkania w Kawiarence międzypokoleniowej mieszkańców miasta uczestnicy otworzą się na szerszą grupę społeczną i zintegrują z mieszkańcami miasta.
Rozszerzeniem przeprowadzonych warsztatów florystycznych i ekologicznych będzie funkcjonowanie punktu adopcji roślin. Uczestnicy będą mogli bez niszczenia roślin pozbyć się ich, rozmnożyć i przekazać dalej.
Zasada wzajemności oraz pomocniczości w środowisku lokalnym zgodne z filozofią zero-waste będzie rozwijana poprzez prowadzenie punktu wymiany ciepła. Wymiana Ciepła to akcja, w ramach której będzie można oddać ciepłe ubrania. Odzież niewykorzystana przez dotychczasowych właścicieli będzie nadal użyteczna. Ogólnodostępny wieszak pozwoli korzystać bez skrępowania osobom potrzebującym, które za darmo staną się nowymi właścicielami ubrań. To działanie będzie wzmacniane również poprzez udostępnienie tzw. skrzyni pełnej skarbów, będącej częścią wymiany ciepła, dającej drugie życie w pełni sprawnym i wartościowym ubraniom.

Więcej informacji: https://cop.wloclawek.pl/

 

5/G/2022/013

Gmina Miasto Włocławek/ Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Tytuł: Kawiarenka międzypokoleniowa – rozwój osobisty w duchu różnorodności

Dofinansowanie: 50.000,00

W ramach projektu zrealizowany zostanie program aktywizacji niepełnosprawnych
seniorów z oparty o mechanizm współpracy w środowisku lokalnym oraz aktywność
własną uczestników.

Celem projektu będzie poznanie samego siebie oraz szeroko rozumianej kultury, rozwijanie pasji i zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu i integracja uczestników oraz zadbanie o zdrowie psychiczne i rozwój osobisty poprzez trening umysłu.
Działania realizowane w trakcie projektu:
1. Zajęcia indywidualne z psychologiem – 24 h
2. Warsztaty grupowe z psychologiem – 16 h
3. Kawiarnia – spotkanie ze specjalistami z zakresu kultury i sztuki: publicysta/pisarz (3 spotkania), artysta lokalny, (3 spotkania), laboratorium przypadku (3 spotkania) i spotkania z żywą książką (3 spotkania)) – w formie wykładów z elementami dyskusji – 48 h
4. Warsztaty
a) Warsztaty filmowe z elementami dyskusji – 12 h
b) Spotkania klubu książki wraz z promowaniem idei Bookcrossing’u – 12 h
c) Klub gimnastyki umysłu (brydż, planszówki) – 12 h
d) Warsztaty historyczne – 12 h
5. Inicjatywa społeczna – Spotkanie Bożonarodzeniowe oraz promowanie idei „Uwolnionych książek
MIĘDZYPOKOLENIOWA KAWIARENKA:
– spotkania tematyczne osób starszych i nie tylko z zakresu sztuki, kultury i historii w duchu różnorodności). Celem będzie szeroko rozumiana edukacja z zakresu kultury, sztuki i rozwoju osobistego ale przede wszystkim integracja uczestników ze społecznością lokalną i przeciwdziałanie dyskryminacji a także aktywizacja uczestników w działalność na rzecz innych osób.
INICJATYWA SPOŁECZNA – spotkanie bożonarodzeniowe, a także inicjatywa „Uwalniania
książki”. Również dzięki zapraszaniu na spotkania w Kawiarence międzypokoleniowej mieszkańców miasta uczestnicy otworzą się na szerszą grupę społeczną i zintegrują z mieszkańcami miasta.

Rozszerzeniem przeprowadzonych spotkań z klubu książki i warsztatów będzie utworzenie punktu rozwijania idei Bookcrossing’u, czyli „uwalniania książki”. Ta idea, mająca na celu zjednoczenie miłośników czytania to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był programista komputerowy Ron Hornbaker. Swój pomysł nazwał bookcrossingiem. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe), po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych. Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne.

Więcej informacji: https://cop.wloclawek.pl/

 

5/G/2022/016

Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ

Tytuł: W poszukiwaniu nowych pasji

Dofinansowanie: 46 950,00

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławek otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. warsztatów pedagogicznych, poprzez prowadzenie
działań edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności tworzenia fotografii, marketingu, arteterapii, zajęć teatralnych) oraz integracyjnych (wspólny spacer fotograficzny po Włocławku, przygotowanie wystawy).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach działań:
a) Wsparcie pedagogiczne:
Wsparcie pedagogiczne:
– indywidualna terapia (wraz z diagnozą) – 24h
– grupowe warsztaty– 4 h.
b) Zajęcia edukacyjne – wsparcie w ramach którego uczestnicy zdobędą odpowiednią
wiedzę i umiejętności ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej
– zajęcia edukacyjno-dziennikarskie – 20 h–dzięki uczestnictwu w zajęciach nauczą się przekładać swoje myśli na język pisany. Udział w warsztatach nauczy w sposób spokojny i otwarty przedstawiać swoje racje i sprawy, przygotowania i redagowania krótkich informacji o realizowanych przez siebie działaniach. Zdobędą również umiejętność poruszania się w rzeczywistości cyfrowej oraz poznawania negatywnych zjawisk a także przeciwdziałania im (fake news, nękanie internetowe itp.). Uczestnicy będą współtwórcami informacji umieszczanych na FB projektu (weryfikacja przez Koordynatora projektu);

 1. b) Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania –
  – zajęcia fotograficzne – 12 h – celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z ogólną wiedzą na tematy fotograficzne i jej zastosowaniem w praktyce, a także estetyką, techniką studyjną oraz cyfrową edycją zdjęć. Uczestnicy w zależności od swoich potrzeb, zainteresowań i umiejętności będą mogli omówić przyniesione przez siebie fotografie, poznają wybrane zagadnienia z historii i estetyki fotografii.
  Dzięki uczestnictwu w zajęciach pogłębi się zainteresowanie uczestników potrzebą wykonywania zdjęć, dokumentowania zdarzeń, rozwijania wrażliwości na piękno, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Połączenie technik fotografowania, znajomości sprzętu z obróbką cyfrową wpłynie na całościowe postrzeganie przez uczestników aspektów technicznych występujących w ich otoczeniu. Zajęcia będą miały wpływ na poszerzenie wiadomości z ekologii, fizyki, informatyki, techniki, estetyki, kultury, tradycji regionalnych. Uczestnicy będą mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny. W celu realizacji zajęć zostaną zakupione profesjonalny aparat fotograficzny z obiektywami i torbami, statyw. Uczestnicy będą mogli wykonywać zdjęcia również aparatami w smarfonach i telefonach komórkowych. Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie udział w 2 spacerach po Włocławku oraz przedstawienie swoich prac podczas pikniku fotograficznego dla mieszkańców
  – zajęcia arteterapia – 12 h – celem zajęć będzie jest zachowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Stosowana jest w pracy z osobami z trudnościami w nauce, z zaburzeniami lękowymi, depresją, uwikłanymi w rodzinne konflikty, społecznymi trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności lub choroby, doświadczenia traumy i straty. W ramach zajęć uczestnicy zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności ułatwiające aktywne i kreatywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności, nauczą się współpracy, zwiększą poczucie własnej wartości.
  – zajęcia z marketingu i promocji – 12 h
  Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy nauczą się kreatywności oraz umiejętności analitycznych, nauczą się planować i projektować produkty i usługi, które pozwolą im się rozwijać w zakresie rozwijania pasji fotograficznej. Nauczą się wykorzystywać zrobione przez siebie zdjęcia, projektować i przygotowywać kalendarze, kubki czy koszulki a podczas pikniku fotograficznego przedstawią efekty swojej pracy.
  – zajęcia teatralne – 10 h
  Ich celem będzie przygotowanie uczestników do odbioru dzieła literackiego, plastycznego, muzycznego, rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji, rozwijanie uzdolnień indywidualnych a także kształtowanie kompetencji odbiorcy sztuki i przyszłego ich twórcy. Uczestnicy otworzą się na innych, nauczą przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy, nauczą odczytywać informację przekazaną gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów;
  c) Zajęcia integracyjne
  – organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miasta – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej dla 50 osób – przedstawienie własnych prac, wykorzystania fotografii na kubkach, torbach, kalendarzach czy torbach, przeprowadzenie animacji, zabaw ruchowych, konkursów, poczęstunek.
  – 2 spacery po Włocławku na obszarze rewitalizowanym, czas trwania każdego spaceru – 5 h.

Więcej informacji http://www.facebook.com/TeatrNasz

 

5/G/2022/016

Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ

Tytuł: Przygoda z fotografią

Dofinansowanie: 46 950,00

Udział w projekcie przyczyni się do rozwijania i odkrywania nowych pasji i zainteresowań uczestników projektu, integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz wsparcia mieszkańców. Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławka otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. warsztatów pedagogicznych, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności tworzenia fotografii, marketingu, arteterapii, zajęć teatralnych) oraz integracyjnych (wspólny spacer fotograficzny po Włocławku, przygotowanie wystawy).

 1. a) Wsparcie pedagogiczne:
  Wsparcie pedagogiczne:
  – indywidualna terapia (wraz z diagnozą) – 24h
  – grupowe warsztaty– 4 h.
  b) Zajęcia edukacyjne – wsparcie w ramach którego uczestnicy zdobędą odpowiednią
  wiedzę i umiejętności ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej
  – zajęcia edukacyjno-dziennikarskie – 20 h–dzięki uczestnictwu w zajęciach nauczą się przekładać swoje myśli na język pisany. Udział w warsztatach nauczy w sposób spokojny i otwarty przedstawiać swoje racje i sprawy, przygotowania i redagowania krótkich informacji o realizowanych przez siebie działaniach. Zdobędą również umiejętność poruszania się w rzeczywistości cyfrowej oraz poznawania negatywnych zjawisk a także przeciwdziałania im (fake news, nękanie internetowe itp.). Uczestnicy będą współtwórcami informacji umieszczanych na FB projektu (weryfikacja przez Koordynatora projektu

Zwieńczeniem cyklu
zajęć będzie udział w 2 spacerach po Włocławku
oraz przedstawienie swoich prac podczas pikniku fotograficznego dla mieszkańców – zajęcia arteterapia
– zajęcia arteterapia – 15 h – celem zajęć będzie jest zachowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Stosowana jest w pracy z osobami z trudnościami w nauce, z zaburzeniami lękowymi, depresją, uwikłanymi w rodzinne konflikty, społecznymi trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności lub choroby, doświadczenia traumy i straty. W ramach zajęć uczestnicy zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności ułatwiające aktywne i kreatywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności, nauczą się współpracy, zwiększą poczucie własnej wartości.
– zajęcia z marketingu i promocji – 12 h
Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy nauczą się kreatywności oraz umiejętności analitycznych, nauczą się planować i projektować produkty i usługi, które pozwolą im się rozwijać w zakresie rozwijania pasji fotograficznej. Nauczą się wykorzystywać zrobione przez siebie zdjęcia, projektować i przygotowywać kalendarze, kubki czy koszulki a podczas pikniku fotograficznego przedstawią efekty swojej pracy.
– zajęcia teatralne – 10 h
Ich celem będzie przygotowanie uczestników do odbioru dzieła literackiego, plastycznego, muzycznego, rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji, rozwijanie uzdolnień indywidualnych a także kształtowanie kompetencji odbiorcy sztuki i przyszłego ich twórcy. Uczestnicy otworzą się na innych, nauczą przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy, nauczą odczytywać informację przekazaną gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów;
c) Zajęcia integracyjne
– organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miasta – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej dla 50 osób – przedstawienie własnych prac, wykorzystania fotografii na kubkach, torbach, kalendarzach czy torbach, przeprowadzenie animacji, zabaw ruchowych, konkursów, poczęstunek.
– 2 spacery po Włocławku na obszarze rewitalizowanym, czas trwania każdego spaceru – 5 h.

Więcej informacji http://www.facebook.com/TeatrNasz

 

5/G/2022/018

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku

Tytuł:  Włocławianie działają dziś, myślą o przyszłości!

Dofinansowanie: 48 370,00

Warsztaty są adresowane do mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia. Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z przyrodą poprzez angażowanie się w działania proekologiczne, wzrost aktywności społecznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz poprawa jakości życia. Projekt przewiduje realizację warsztatów teoretycznych i praktycznych. Wykłady będą skupiały się na przedstawieniu sfery przyrodniczej tj. przygotowania przyrody do zimy; jak zimują rośliny; sposoby zwierząt na przetrwanie zimy; ptaki zimą; jak mądrze dokarmiać ptaki; bioróżnorodność. Część praktyczna będzie związana z częścią teoretyczną i przewiduje m.in: tworzenie karmników dla ptaków; tworzenie sylwetek ptaków z filcu; budowanie domków dla ptaków i budek lęgowych; wykonywanie lasu w słoiku. Przewidziane są również wizyty studyjne do miejsc o charakterze ekologicznym, tj. Nadleśnictwo Włocławek, trasa Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a także indywidualne pakiety fizjoterapeutyczne dla uczestników. Karmniki, które będą budowane podczas warsztatów mają stanowić element krajobrazu Parku H. Sienkiewicza we Włocławku jednocześnie przyczyniając się do ich aktywnej ochrony oraz wykształcenia odpowiedzialności przyrodniczej.
W ramach realizacji projektu zaplanowano:

– warsztaty grupowe z przyrodnikiem

– warsztaty grupowe z fizjoterapeutą

– Wizyty studyjne

– Inicjatywa społeczna

Łącznie przeprowadzonych zostanie 8 grupowych warsztatów przyrodniczych, 2 grupowe warsztaty z fizjoterapeutą, 2 wizyty studyjne oraz 1 warsztat podsumowujący – inicjatywa. Każdy z uczestników (15 os.) będzie miał indywidualne spotkanie z psychologiem – na rozpoczęcie oraz zakończenie projektu. Ponadto niezależnie od terminów warsztatów grupowych każda osoba będzie mogła skorzystać z indywidualnych pakietów zabiegów fizjoterapeutycznych (terminy do ustalenia indywidualnie z fizjoterapeutą).
Ostatnie spotkanie – inicjatywa społeczna, będzie miało charakter warsztatu podsumowującego. W spotkaniu wezmą udział wszyscy uczestnicy, trenerzy, koordynator, wolontariusze oraz zostaną zaproszeni mieszkańcy miasta Włocławek. W tym dniu odbędzie się prezentacja i podsumowanie projektu, prezentacja zdjęć, konkursy ekologiczne. Uczestnicy będą mogli opowiedzieć o swoich odczuciach związanych z projektem, wykazać się nowo zdobytą wiedzą, zachęcić mieszkańców do angażowania się w przyszłe projekty społeczne.
Więcej informacji www.lop.wloclawek.pl

 

5/G/2022/022

Stowarzyszenie „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku”

Tytuł: Zawsze aktywni – zawsze młodzi – edycja II

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem główny projektu jest podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Włocławka poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału społecznego i poprawy jakości życia tych osób.
Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe poprzez realizację działań sprzyjających włączeniu społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:
1. Zajęć rękodzielniczych:
– 32 godz. warsztatów z szydełkowania
– 32 godz. warsztatów z wyplatania makram
– 32 godz. warsztatów tworzenia eko-obrazów
– 32 godz. warsztatów z beadingu (koralikowania)
2. Warsztatów pokazowych:
– 4 warsztatów florystycznych
3. Spotkań w ramach Kawiarenki Seniora:
– 6 spotkań tematycznych ze specjalistami z różnych dziedzin życia społecznego
4. Imprez integracyjnych w formie:
– 2 wyjazdów do Wioski tematycznej
– 1 spotkania okolicznościowego
W/w działania prowadzone na terenie Włocławka z wykorzystaniem zaplecza technicznego PANS we Włocławku/ CK „Browar B” oraz wojew. kujawsko-pomorskiego (wioski tematyczne), a także potencjału kadrowego i społecznego – członków, słuchaczy, współpracowników i wolontariuszy UTWMed.

Więcej informacji www.utwmed.pwsz.wloclawek.pl

 

Projekty Pilotażowe

 

1/P/2023/001

Stowarzyszenie promujące edukację i rozwój „Perspektywa”

Tytuł: Akademia Lokalnych Liderów

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Okres realizacji: 05.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności menadżerskich mieszkańców Włocławka – lokalnych liderów aktywności społecznej poprzez udział w programie edukacyjnym. Cele szczegółowe: poprawa kondycji psychicznej, zwiększenie efektywności osobistej i wzmocnienie mocnych stron, zwiększenie adaptacyjności i odporności na zmiany, poprawa umiejętności skutecznej komunikacji i relacji z otoczeniem oraz wzmocnienie umiejętności organizacyjnych i zarządzających.

W ramach projektu „ALL” zrealizowany zostanie innowacyjny program wsparcia kompetencji liderów aktywności społecznej:

1.WARSZTATY TEMATYCZNE:

 1. Psychologia lidera (metoda FRIS) – 16 h
 2. Zarządzanie zespołem (budowanie zespołu, skuteczne przywództwo) – 16 h
 3. Wystąpienia publiczne (sztuka komunikacji, prezentacji i wystąpień) – 6 h
 4. Skuteczna komunikacja (metoda NLP) – 8 h
 5. Etykieta i savoir vivre (zachowania w sytuacjach zawod./biznes.) – 8 h

2.SPOTKANIE PANELOWE – 6 h

 1. Wyzwania perspektywy 2021-2027
 2. Innowacje społeczne w działaniach lokalnych
 3. Ekonomia społeczna
 4. Deinstytucjonalizacja usług społecznych

3.ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W formie spotkanie biznesowe (obiad/kolacja formalna), gdzie uczestnicy w sytuacji praktycznej będą mogli przećwiczyć nabyte umiejętności i kompetencje

Więcej informacji: https://pans.wloclawek.pl/stowarzyszenie-perspektywa/

 

1/P/2023/004

Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tytuł: Cały świecie – gramy w necie

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Okres realizacji: 05.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Celem głównym projektu jest propagowanie twórczości włocławskich seniorów poprzez organizację wsparcia umożliwiającego wzmocnienie umiejętności artystycznych mieszkańców Włocławka oraz publikowanie twórczości Seniorów w Internecie. Cele szczegółowe: rozbudowa zaplecza technicznego i narzędzi niezbędnych do występów scenicznych grup seniorskich i publikacji występów Seniorów w sieci, nabycie przez Seniorów nowych umiejętności artystycznych niezbędnych do profesjonalizacji ich występów scenicznych, nabycie przez Seniorów nowych umiejętności technicznych niezbędnych do samodzielnego prowadzenia rozrywkowego kanału You Tube adresowanego w szczególności do osób starszych.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Rozbudowa zaplecza technicznego (zakup sprzętu niezbędnego do profesjonalnych występów na żywo i przygotowania nagrań do sieci oraz uruchomienie dedykowanego Seniorom kanału rozrywkowego YouTube oraz rozbudowa profilu Facebook)
 2. Szkolenia praktyczne dla uczestników z zakresu: (wzmacniania umiejętności scenicznych (emisja głosu, dykcja, choreografia) – 45 h oraz obsługi sprzętu scenicznego oraz przygotowania i zamieszczania materiałów w Internecie (YouTube / Facebook) – 30 h)
 3. Przygotowanie programu artystycznego w formie: (występów na żywo (koncert / montaż słowno-muzyczny, opracowanie programu + próby) oraz przygotowanie teledysku promocyjnego)
 4. Prezentacja efektów projektu: (koncert dla mieszkańców Włocławka w ramach spotkania podsumowującego w CK Browar, kampania medialna na kanale You Tube (publikowanie teledysku i innych materiałów przygotowanych w trakcie projektu) oraz akcję zainicjowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym)

Więcej informacji: https://utwmed.pwsz.wloclawek.pl/

 

1/P/2023/005

Gmina Miasto Włocławek / Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Tytuł: Od Programowania obiektowego do bionanotechnologii

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Okres realizacji: 31.08.2023 r. – 30.11.2023 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości edukacji i poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie nauk informatyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem bionanotechnologii dla szczególnie uzdolnionych uczennic i uczniów szkół średnich miasta Włocławek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację warsztatów oraz zajęć prowadzonych metodą projektu eksperymentalnego, wyjść studyjnych do ośrodków naukowych (PANS Włocławek, UMK Toruń) , doposażenie szkoły oraz szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli. W projekcie wezmą udział uczniowie szkół średnik zamieszkujący we Włocławku.

Podczas projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Zajęcia w dwóch grupach ośmioosobowych, w wymiarze 40 godzin, na grupę rozwijające i przybliżające metodologię badań oraz przybliżenie tematyki nanobiotechnologicznej
 2. Dwa spotkania studyjne (PANS Włocławek – robotyka, automatyka, druk 3D w ujęciu technik nano. oraz UMK Toruń – bionanotechnologie) dla wszystkich uczestników projektu.
 3. Zakup i doposażenie laboratorium (oprogramowanie, monitor interaktywny 75”, dwa zestawy komputerów)

Więcej informacji: https://lmkwloclawek.pl/2023/08/31/rekrutacja-do-projektu-od-programowania-obiektowego-do-bionanotechnologii/

 

1/P/2023/007

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „SUKCES”

Tytuł: Akademia Świadomego i Oszczędnego Konsumenta

Dofinansowanie: 46.500,00 zł

Okres realizacji: 05.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zarządzania domowymi finansami u mieszkańców Włocławka poprzez udział w warsztatach świadomego kupowania i oszczędzania.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. Podstawowe zasady zarzadzania budżetem domowym (szacowanie przychodów, planowanie wydatków stałych, zmiennych, na przyjemności oraz tworzenie poduszki finansowej)
 2. Świadome wydawanie pieniędzy – porównywanie ofert i cen
 3. Podstawowe prawa i obowiązki klienta (prawo do zwrotu, reklamacji, odstąpienia od umowy, zwrotu pieniędzy, naprawy towaru, obniżenia ceny, pełnej i rzetelnej informacji)
 4. Zakupy w sieci i na portalach internetowych (unikanie oszustw i fałszywych ofert, weryfikacja tożsamości oraz wiarygodności sprzedawcy, korzystanie z zaufanego połączenia internetowego oraz sprawdzanie wiadomości autoryzacyjnych)
 5. Promocje, rabaty i wyprzedaże – najczęściej spotykane sztuczki i pułapki sprzedażowe
 6. Zwroty i reklamacje (procedury i nie tylko)
 7. ABC oszczędzania na co dzień (cel, plan finansowy, optymalizacja wydatków, dodatkowe źródła dochodu)
 8. Skuteczne i bezpieczne oszczędzanie (m.in. lokaty, konta oszczędnościowe i fundusze inwestycyjne)

INDYWIDUALNE DORADZTWO KONSUMENCKIE:

Obejmować będzie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, której udzielane jest wsparcie, zmierzające do podniesienia świadomości m.in. z zakresu zarządzania budżetem domowym, przysługujących uprawnień i obowiązków, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów. Zadaniem doradcy będzie przede wszystkim przedstawienie różnych możliwości rozwiązania problemu, następnie udzielenie uczestnikowi pomocy w samodzielnym jego rozwiązaniu. W razie potrzeby, doradca wspólnie z uczestnikiem sporządzi plan działania i udzieli pomocy również w jego realizacji.

Więcej informacji: https://stowarzyszeniesukces.pl

 

1/P/2023/012

Fundacja WE ARE FOR U

Tytuł: WŁOwimy Talenty 2

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Okres realizacji: 05.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Głównym celem projektu jest wsparcie utalentowanych osób w wieku od 15. do 30. roku życia poprzez zapewnienie dostępu do wykwalifikowanych trenerów, wsparcia w budowaniu kariery, promocji twórczości młodych osób, stworzenie przestrzeni we Włocławku do dzielenia się swoją pasją. Projekt ma również rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku oraz wspierać osoby z Włocławka z mniejszymi szansami. Cele poboczne to: przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych zakresu rozwijania umiejętności scenicznych oraz przygotowanie ich do profesjonalnych występów, wyłonienie utalentowanych osób oraz danie im szansy zaprezentowania swojego talentu przed szerokim gronem odbiorców oraz profesjonalnymi jurorami, stworzenie zintegrowanej grupy utalentowanych osób, dzięki której uczestnikom konkursu łatwiej będzie nawiązywać relacje, wzajemnie się wspierać i inspirować, wyrównanie szans w dostępie do rozwoju, edukacji kulturalnej wśród włocławskiej społeczności, integracja młodszego i starszego pokolenia – mieszkańców Włocławka oraz zainspirowanie młodych włocławian do aktywnego działania na rzecz swojej społeczności (w myśl zasady ,,działaj dla innych, ucz się dla siebie”).

WŁOwimy Talenty 2 składa się z: konkursu (w tym casting), Talent Competition (warsztaty – ścieżka rozwojowa i edukacyjna) oraz wsparcia talentów. Stawiamy na innowacyjność, dlatego dodatkowo po ukończonym projekcie uczestnicy otrzymają możliwość udziału w Gali organizowanej przez Fundację We are for U. pokoleń.

Elementy składowe:

1.KONKURS otwarta online w formie konkursowej za pośrednictwem dedykowanego formularza oraz stacjonarnie. Dla osób, które w kreatywny sposób zaprezentują swój talent w formie video (1 – 3 min), 3 kategorie zgłoszeń (taniec, muzyka, talent nieszablonowy) solo, w duetach lub zespołach (max. 6 osób). Wiek 15 – 30. Następnie przesłuchania-casting. Uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do profesjonalnej infrastruktury, akustyków, fotografów, kamerzystów, oświetleniowców. Talenty będą mogły być prezentowane np. w formie: śpiewu, recytacji, tańca, prezentacji umiejętności grania na instrumencie, pokazu umiejętności gry aktorskiej, prezentacji umiejętności sportowych i akrobatycznych oraz innych pokazów.

2.ŚCIEŻKA ROZWOJOWA I EDUKACYJNA Cykl warsztatów – łącznie 24 h. Planowana ścieżka pn. “Jak profesjonalnie budować swoją karierę?”

 1. Przygotowanie do profesjonalnych występów scenicznych. 3x 60 min
 2. Efektywna promocja pasji i talentu w mediach społecznościowych 4x 60 min
 3. Wzmacnianie odporności psychicznej, czyli jak poznać siebie lepiej i być autentycznym przy budowaniu marki osobistej 4x 60 min
 4. Ćwiczenia motywacyjno-integracyjne 4x 60 min
 5. Praktyczne warsztaty aktorskie (3x 60 min), taneczne (3x 60 min) oraz wokalne (3x 60 min)

3.ŚCIEŻKA WSPARCIA Zostaną stworzone profesjonalne nagrania video ukazujące twórczość talentów. Każdy materiał ok. 1 min przedstawiający talent i twórczość danej osoby.

Więcej informacji: https://weareforu.pl/wydarzenie/wlowimytalentylgd/