LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

HARMONOGRAMY PLANÓW KOMUNIKACJI NA POSZCZEGÓLNE LATA

PLANY SZKOLEŃ ORGANU DECYZYJNEGO, ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW

PRACA BIURA LGD

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW

PROCEDURA WYBORU GRANTOBIORCÓW

PROCEDURA WYBORU OPERACJI

INNE

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

ANKIETY

Ankieta ON-GOING skierowana-do mieszkańców obszaru LGD

ankieta-monitorująca-na-potrzeby-monitorowania-postępu-realizacji-LSR

Miasto Włocławek_Raport z ewaluacji zewnętrznej LGD Miasto Włocławek Raport_v6-3

Umowa ramowa – wersja podpisana w dn. 19.05.2016 r.


Lokalna Strategia Rozwoju (wersja archiwalna)