Podsumowanie szkoleń informacyjnych

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami informacyjnymi. Frekwencja Nam dopisała, gdyż dnia 12.06.2023 r. na szkoleniu organizowanym o godz. 16:00 LGD odwiedziło 14 uczestników, natomiast dnia 15.06.2023 r. na szkoleniu organizowanym o godz. 11:00 LGD odwiedziło 13 uczestników. Dziękujemy również za tak miłe słowa kierowane po szkoleniach do pracowników Więcej…

Fundusze a koronawirus

Urząd Marszałkowski w Toruniu  na swojej stronie www.mojregion.eu  utworzył zakładkę Fundusze a koronawirus: http://www.mojregion.eu/index.php/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus Tutaj znajdziecie Państwo m.in  informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, komunikat dotyczący wpływu koronawirusa na projekty realizowane w ramach RPO W-KP 2014-2020, czy komunikaty w zakresie wydłużenia terminów na Więcej…

Praca Biura LGD

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że pracownicy Biura LGD Miasto Włocławek nie pracują już w trybie pracy zdalnej. Wznowiona została praca w trybie stacjonarnym, w pełnym zakresie.  Pozostałe zasady dot. bezpieczeństwa w stanie epidemii pozostają bez zmian: korespondencję papierową należy składać wyłącznie w punkcie podawczym przy ul. Piekarskiej 6, gdzie będzie Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Żabia 12 o godz. 16.00.  Planowany porządek obrad będzie zakładał rozszerzenie składu Rady LGD. W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane osoby Więcej…

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków grantowych nr 5/G/2018 (wspieranie gospodarki społecznej)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 5/G/2018 Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, , budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej Lokalna Grupa Działania Więcej…

Komunikata w sprawie przedłużenia terminu naborów wniosków grantowych nr 4/G/2018 (usługi wzajemnościowe, wsparcie animatorów i liderów społeczności lokalnej, inne rozwiazania w zakresie organizowania społeczności lokalnej)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 4/G/2018 Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…

Komunikat w sprawie przedłużenie terminu naboru wniosków grantowych nr 3/G/2018 (kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 3/G/2018 Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków Więcej…

Komunikat w sprawie przedłuzenia terminu naboru wniosków 2/G/2018 (kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 2/G/2018 Przedsięwzięcie:  Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo , edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, Więcej…

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków w naborze 1/G/2018 (kluby samopomocy)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 1/G/2018 Przedsięwzięcie:  Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo , edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru Więcej…