Mimo stosunkowo licznego wyboru spośród usług prawnych i psychologicznych, osoby z niepełnosprawnością napotykają znaczące trudności z uzyskaniem specjalistycznej pomocy, która odpowiadałaby ich potrzebom oraz uwzględniała posiadane przez nie dysfunkcje. W ramach niniejszego projektu osoby te będą mogły bezpłatnie skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanej kadry specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Celem niniejszego zadania jest udzielenie bezpłatnego wsparcia prawnego oraz psychologicznego dla minimum 12 osób z niepełnosprawnościami z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie prawnicze obejmuje udzielanie informacji o powszechnie obowiązującym prawie oraz praktyce jego stosowania m.in. poprzez podanie i omówienie odpowiednich przepisów, sporządzenie pism, analizę możliwości rozwiązania problemu z zachowaniem poszanowania samodzielności uczestników projektu w podejmowaniu decyzji.

Z kolei poradnictwo psychologiczne jest skierowane do osób przeżywających kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będących w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Jego głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i analiza sposobów jego rozwiązania.

Kontakt w sprawie projektu:

Tel: +48 504 746 877, +48 793 896 640

E-mail: biuro@moderna.org.pl, biuro@wytworniaszans.org.pl

 

Projekt realizowany od 15.09.2023 r. do 08.12.2023 r. ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kategorie: Wpisy