Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza do udziału  w ostatnim spotkaniu konsultacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2027.

Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy:

–omówić wyniki konsultacji LSR

– omówić wskazane podczas konsultacji potrzeby mieszkańców

– omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału

– zaplanować pomysły na projekty aktywizujące społeczność

Na spotkania zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych oraz wszystkie osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.05.2023 r. (środa) we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul Żabia 12 A od godz. 16.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację, którą należy dokonać na adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl  lub telefonicznie 729 767 931.

Kategorie: Wpisy