Od 01.05.2023 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-00014/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.040.2022 o dofinansowanie Projektu „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II” z dnia 16.05.2022 r.)

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w spotkania konsultacyjne dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS.

Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy:

– rozpoznać potrzeby mieszkańców;

– omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału;

– zaplanować innowacyjne pomysły na projekty aktywizujące społeczność;

– porozmawiać o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia  LGD Miasto Włocławek.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych oraz wszystkie osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności.

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację, którą należy dokonać na adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl  lub telefonicznie 729 767 931.

 

Terminy spotkań:

08.05.2023 r. (poniedziałek) – godz. 11.30 – miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul Żabia 12 A

08.05.2023 r. (poniedziałek) – godz. 16.00 – miejsce: siedziba LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6

10.05.2023 (środa) – godz. 16.00 – miejsce: siedziba LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6

11.05.2023 (czwartek) – godz. 16.00 – miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul Żabia 12 A

12.05.2023 (piątek) – godz. 9.00 – miejsce: Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska 19 we Włocławku

12.05.2023 (piątek) – godz. 15.00 – miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul Żabia 12 A

15.05.2023 (poniedziałek) – godz. 11.00 – miejsce: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13

15.05.2023 (poniedziałek) – godz. 16.00 – miejsce: siedziba LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6

16.05.2023 (wtorek) – godz. 16.00 – miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku, ul. Łęgska 20

17.05.2023 (środa) – godz. 11.00 – miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku, ul. Łęgska 20

Kategorie: Wpisy