Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Konsultacje potrwają od 02.05.2023 r. do 16.05.2023 r. i prowadzone będą w formie pisemnej, w tym elektroniczne.

Opinie zgłaszać można przy pomocy formularza konsultacyjnego dostępnego w załączniku. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres: Biuro LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną należy kierować na adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl

Zapraszamy Państwa do wspólnego wypracowania możliwie najlepszych rozwiązań dla rozwoju naszego miasta.

 

Lokalna Strategia Rozwoju do konsultacji 02.05.2023

karta konsultacji LSR

 

 

Kategorie: Wpisy