Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże poznać Państwa opinie na temat stanu potrzeb społecznych  i potencjałów w naszym mieście. Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane  do stworzenia „Diagnozy zasobów i potencjałów  społecznych mieszkańców Włocławka” dla Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Wersję papierową ankiety można składać w biurze LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku.

wersja papierowa ankiety:

ankieta Włocławek wersja do wydruku

wersja elektroniczna ankiety:

https://forms.gle/dzecDYd4GidfQair7

 

 

Kategorie: Wpisy