Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

lista rankingowa 5G-2022

uchwała 72 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 72 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 72 -lista projektów niezgodnych z LSR

UCHWAŁA 96 LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI

zał. 1 do uchwały nr 96 – lista projektów wybranych

protokół z posiedzenia Rady nabór 5-g-2022

Wzor_odwołania

Kategorie: Wpisy