Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2022 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

lista rankingowa 4G-2022

uchwała 44 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 44 lista projektów zgodnych z LSR

uchwała 46 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 46 – lista projektów wybranych

protokół z posiedzenia Rady nabór 4-g-2022

 

Kategorie: Wpisy