Informujemy, że w dniach 11 maja 2022, 13 maja 2022 i 16 maja 2022 r. od godz. 16.00 w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków w ramach naboru 2/G/2022 – usługi wzajemnościowe, wsparcie liderów/animatorów społeczności lokalnej oraz inne w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Kategorie: Wpisy