Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

protokół z posiedzenia Rady nabór 1-g-2022

lista rankingowa 1G-2022

uchwała 2 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 2 lista projektów zgodnych z LSR

uchwała 4 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 4 – lista projektów wybranych

Wzor_odwołania

 

Kategorie: Wpisy