Informujemy, że w dniach 16 lutego i 24 lutego 2022 r. od godz. 15.30  w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe w ramach naboru 1/G/2022 – wsparcie usług wzajemnościowych.

Kategorie: Wpisy