Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek poniżej przedstawia wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów dokonane przez przez Radę LGD Miasto Włocławek w ramach naboru nr 1/K/2021

protokół z posiedzenia Rady nabór 1-k-2021

uchwała 49 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 49 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 49 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 51 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 51 – lista projektów wybranych

robocza lista rankingowa 1-K-2021

lista rankingowa 1-K-2021

 

 

Kategorie: Wpisy