Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia online dla beneficjentów RPO 2014-2020.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online  o następującej tematyce:

szkolenie nr 1 – Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

szkolenie nr 2 – Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

szkolenie nr 3 – Ewaluacja projektu w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

szkolenie nr 4 – Realizacja oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

szkolenie nr 5 – Dokumentacja oraz archiwizacja dokumentów w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

szkolenie nr 6 – Wskaźniki oraz ich monitorowanie w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

szkolenie nr 7 – Trwałość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 .

Formularz zapisu na szkolenia na stronie:   ( https://zapisy.th-szkolenia.pl/formularz-zgloszenia)

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz. 9.00, a kończą o godz. 14.15.

Z uwagi na duże zainteresowanie omawianą ofertą szkoleniową zachęcamy do bezzwłocznego zgłaszania uczestników.

Z jednej instytucji może zgłaszać się kilka osób na jedno szkolenie, dana osoba może wziąć udział w szkoleniach o różnej tematyce.

Zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na adresszkoleniarpo@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do zapisów.

Kategorie: Wpisy