Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2021 w zakresie tematycznym

Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

 

lista rankingowa 2G-2021

uchwała 24 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 24 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 24 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 46 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 46 – lista projektów wybranych

protokół z posiedzenia Rady nabór 2-g-2021

Wzór_odwołania

Kategorie: Wpisy