Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2021 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej .

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

lista rankingowa 3G-2021

uchwała 36 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 36 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 36 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 47 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 47 – lista projektów wybranych

protokół z posiedzenia Rady nabór 3-g-2020

Wzór_odwołania

Kategorie: Wpisy