Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2020 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej . Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

lista rankingowa 5G-2020

uchwała 12 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 12 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 12 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 21 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 21 – lista projektów wybranych

protokół z posiedzenia Rady nabór 5-g-2020

Wzór_odwołania

protokół 5G2021

W wyniku wykonania zaleceń pokontrolnych dokonano korekty protokołu z posiedzenia Rady o prawidłowe zapisy dotyczące ilości wszystkich członków Rady LGD

korekta – protokół z posiedzenia Rady nabór 5-g-2020

 

Kategorie: Wpisy