Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek poniżej przedstawia wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów dokonane przez przez Radę LGD Miasto Włocławek w ramach naboru nr 3/K/2020

 

protokół z posiedzenia Rady nabór 3-k-2020

uchwała 43 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 43 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 43 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 45 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 45 – lista projektów wybranych.doc

ostateczna lista rankingowa 3-K-2020

Kategorie: Wpisy