Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2020 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej . Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

lista rankingowa 3-G-2020

protokół z posiedzenia Rady nabór 3-g-2020

uchwała 31 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 31 lista projektów zgodnych z LSR

zał nr 2 do uchwały 31 lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 40 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 40 – lista projektów wybranych

Wzór_odwołania

W wyniku wykonania zaleceń pokontrolnych dokonano korekty protokołu z posiedzenia Rady o prawidłowe zapisy dotyczące ilości wszystkich członków Rady LGD

korekta – protokół z posiedzenia Rady nabór 3-g-2020

 

Kategorie: Wpisy