Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2020 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

lista rankingowa 2-G-2020

protokół z posiedzenia Rady nabór 2-g-2020

uchwała nr 19 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 19 -lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 19 lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 39 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał 1 do uchwały 39 -lista projektów do realizacji

Wzór_odwołania

W wyniku wykonania zaleceń pokontrolnych dokonano korekty protokołu z posiedzenia Rady o prawidłowe zapisy dotyczące ilości wszystkich członków Rady LGD

korekta – protokół z posiedzenia Rady nabór 2-g-2020

 

 

Kategorie: Wpisy