Informujemy, że w dniach 07, 08, 11 września 2020 r. od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe.

Harmonogram posiedzeń:

  1. 07.09.2020 r. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
  2. 08.09.2020 – Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)
Kategorie: Wpisy