Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek poniżej przedstawia wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów dokonane przez przez Radę LGD Miasto Włocławek w ramach naboru nr 1/K/2020 oraz 2/K/2020

protokół 1/K/2020

protokół 2/K/2020

uchwała 2 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 2 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 2 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała nr 7 w spr. projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 7 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 7 lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 12 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 12 – lista projektów wybranych

uchwała 13 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 13 – lista projektów wybranych

poprawiony protokół z dn. 17-18.06.2020

Aktualizacja 30.07.2020: Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku wycofał wniosek o dofinansowanie projektu nr 1/1/K/2020 pt. „Projekt 5Z” w ramach naboru 1/K/2020.

Kategorie: Wpisy