Informujemy, że w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. w biurze LGD ul. Piekarska 6 od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory konkursowe.

Harmonogram posiedzeń:

  1. 16.06.2020 r. – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: kluby samopomocy oraz świetlice środowiskowe.
  2. 17.06.2020 r. – Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)
  3. 18.06.2020 r. – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: kluby samopomocy oraz świetlice środowiskowe oraz Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

 

 

Kategorie: Wpisy