Zarząd W K- P zaakceptował 25.03.2020 r. informację o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek.

Równocześnie informujemy, że w konkursie zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej i forma komunikacji z pracownikami biura LGD.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania procedur naboru do sytuacji związanej z pandemią Covid-19 w związku z ograniczeniami wynikającymi z panującej sytuacji epidemicznej na poziomie kraju. Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów na stronie lgd.wloclawek@wp.pl i  www.mojregion.eu  dla poszczególnych naborów.

W ramach naboru RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 została skorygowana oczywista omyłka w źródłach pomiaru wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna”.

Aktualne Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD – świetlice środowiskowe :

Zasady wsparcia LGD Włocławek-świetlice akt. 6.04.2020

Aktualne ogłoszenie o naborze – świetlice środowiskowe

Ogłoszenie o naborze LGD Włocławek- świetlice akt. 6.04.2020

 

 

Kategorie: Wpisy