W związku z akceptacją przez Zarząd W K- P informacji o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 i RPKP.11.01.00-IZ.00-04-372/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek informujemy, że w obu konkursach zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej i forma komunikacji z pracownikami biura LGD.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania procedur naboru do sytuacji związanej z pandemią Covid-19 w związku z ograniczeniami wynikającymi z panującej sytuacji epidemicznej na poziomie kraju. Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów na stronie lgd.wloclawek@wp.pl i  www.mojregion.eu  dla poszczególnych naborów.

Dodatkowo w ramach naboru RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 została skorygowana oczywista omyłka w źródłach pomiaru wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna”.

Zaktualizowane dokumenty dotyczące naborów znajdują się pod linkami:

https://archiwum.lgdwloclawek.pl/2020/04/06/zmiana-terminu-naborow-wnioskow-konkursowych-swietlice-srodowiskowe/

https://archiwum.lgdwloclawek.pl/2020/04/06/zmiana-terminu-naboru-wnioskow-konkursowych-aktywizacja-spoleczno-zawodowa/

oraz w zakładce Konkursy na naszej stronie internetowej.

Kategorie: Wpisy