Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wykaz możliwych do podjęcia działań w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Link do wiadomości poniżej:

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego

 

Kategorie: Wpisy