W dniu 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta odbyła się Gala Grantobiorców. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek wręczyło certyfikaty wszystkim przedstawicielom instytucji i organizacji, które otrzymały dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego w roku 2019. Certyfikaty otrzymało łącznie 16 wnioskodawców. Nabory grantowe są realizowane w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i mają przyczynić się do stworzenia warunków służących włączeniu społecznemu oraz wsparciu mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie aktywizacji społecznej i społeczno-zawodowej.
Zwycięskie projekty wspierają zakładanie i funkcjonowanie klubów młodzieżowych, działania animacyjne, aktywizację społeczno-zawodową czy upowszechniają przedsiębiorczość społeczną.

Kategorie: Wpisy