W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje m. in. w sprawie zatwierdzenie dokumentów dotyczących naborów konkursowych, określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020, wyboru nowych członków Rady LGD.

Kategorie: Wpisy