Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2019 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowanie i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

protokół z posiedzenia Rady nabór 5-g-2019

uchwała nr 122 w spr. projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 122 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 122 lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 128 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 128 – lista projektów wybranych

Wzór odwołania

 

Kategorie: Wpisy