Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2019 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej . Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

protokół z posiedzenia Rady nabór 4-g-2019

uchwała 114 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 114 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 114 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 127 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 127 – lista projektów wybranych

Wzór odwołania

 

Kategorie: Wpisy