Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2019 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją:

protokół z posiedzenia Rady nabór 2-g-2019

uchwała nr 86 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 86 -lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 86 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała125 zatwierdzająca listę projektów wybranych

załącznik 1 do uchwały 125 -lista projektów do realizacji

protokół komisji skrutacyjnej nabór 2-G-2019

Wzór odwołania – pismo

 

 

Kategorie: Wpisy