Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2019 w zakresie tematycznym Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) . Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

protokół z posiedzenia Rady nabór 3-g-2019

uchwała nr 100 lista projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

zał 1 do uchwały 100 lista projektów zgodnych z LSR

zał 2 do uchwały 100 -lista projektów niezgodnych z LSR

uchwała 126 zatwierdzająca listę projektów wybranych

zał. 1 do uchwały nr 126 – lista projektów wybranych

Wzór odwołania

W związku z rezygnacją wnioskodawcy z realizacji grantu Rada LGD podjęła decyzję o korekcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji:

zał. 1 do uchwały nr 126 – lista projektów wybranych — korekta z dn. 11.03.2020 r.

 

 

Kategorie: Wpisy