Informujemy, że w dniach 22, 25, 27, 28, listopada oraz 2, 4  grudnia br. od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe.

Harmonogram posiedzeń:

  1. 22.11.2019 r. – szkolenie dla członków Rady
  2. 25.11.2019 r. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
  3. 27.11.2019 r. – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
  4. 27.11.2019 – Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)
  5. 28.11.2019 r. – Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności społecznej, m.in. usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskie,; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
  6. 02.12.2019 r. – Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności społecznej, m.in. usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskie,; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
  7. 04.12.2019 r. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowanie i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

 

Kategorie: Wpisy