W dniu 21.10.2019 r. nastąpiło zamknięcie naborów wniosków na projekty grantowe ogłoszone przez LGD Miasto Włocławek.

Informujemy, że w ramach naborów została zgłoszona następująca liczba wniosków grantowych:

– Nabór 1/G/2019: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) ilość złożonych wniosków: 0 na wnioskowaną kwotę pomocy 0,00 zł

– Nabór 2/G/2019 -Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym- ilość złożonych wniosków: 9 wniosków, wnioskowana kwota pomocy łącznie – 424.909,15 zł

– Nabór 3/G/2019 -Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące  kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne): ilość złożonych wniosków: 4 wnioski, wnioskowana kwota pomocy łącznie 599.845,66 zł

– Nabór 4/G/2019 – Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społeczne: ilość złożonych wniosków: 9, wnioskowana kwota pomocy łącznie 425.035,29 zł

– Nabór 5/G/2018 –  Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowanie i rozwój lokalnych pratnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej; ilość złożonych wniosków – 3, wnioskowana kwota pomocy łącznie – 128.580,00 zł

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za składanie swoich wniosków. Przed nami ocena wstępna i wybór najlepszych projektów  przez Radę LGD. Planowane ogłoszenie wyników naborów – I połowa grudnia 2019  r.:)

Kategorie: Wpisy