Poniżej przedstawiamy prezentacje ze spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami, które odbyły się w dniach 25, 27 września i 2 października 2019 r. dotyczące naboru wniosków grantowych ogłoszonych przez LGD Miasto Włocławek w roku 2019.

Prezentacja nabory wniosków grantowych 2019

Kryteria wyboru grantów – nabory grantowe 2019

Interpretację kryterium zgodności z LSR A.6

Kategorie: Wpisy