Informujemy, iż Zarząd Województwa przyjął uchwałą nr 33/1517/19 z dnia 28.08.2019 r. zmiany do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe EFS.

Zaktualizowane Zasady są dostępne na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=165

Od dnia 28 sierpnia 2019 r. LGD mogą ogłaszać nabory według nowych zapisów Zasad oraz na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r

Kategorie: Wpisy