Dotyczy: zniesienia profilowania osób bezrobotnych, w związku z wejściem w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 986)

Kategorie: Wpisy