W środę (26 czerwca 2019 roku) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy na realizację projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – LGD Miasto Włocławek II”.

Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym realizacja planu komunikacji. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez wsparcie na rzecz kosztów bieżących oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR, a także poprzez wsparcie procesu animacji związanej z realizacją LSR dzięki prowadzeniu przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania LSR i obejmują: zorganizowanie biura czynnego 5 dni w tygodniu; zatrudnienie pracowników, przeprowadzenie szkoleń dla członków Rady, Zarządu oraz Biura LGD. Animacja związana jest z realizacją LSR w celu ułatwienia wymiany informacji między zainteresowanymi podmiotami, jak również poprzez zapewnienia bezpłatnego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu, realizacji oraz rozliczaniu wniosków.

Kategorie: Wpisy