Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury grantowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 27.06.2019 do godz. 15.00 na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD):

Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl

Adres Biura LGD: ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek

Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujące procedury i kryteria:

1) Kryteria wyboru operacji i grantów

2) Procedura wyboru i oceny Grantobiorców

Zachęcamy do konsultacji !!!

Zarząd i Biuro LGD

Kategorie: Wpisy