Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Żabia 12 o godz. 16.00.  Planowany porządek obrad będzie zakładał rozszerzenie składu Rady LGD. W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane osoby spośród naszych członków o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie do biura LGD (osobiście lub elektronicznie) ul. Piekarska 6 do dnia 21.12.2018 r. do godz. 15.00.
https://docdro.id/svIS1FZ
Kategorie: Wpisy