Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Serdecznie zaprasza na

Spotkanie wigilijne
w dniu 12.12.2018
o godz. 15:30
w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej,
ul. Łęgska 20,
87-800 Włocławek

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11.12.2018

w Biurze LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek,
 na adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl
lub
telefonicznie: 729 767 931

Kategorie: Wpisy