Informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmian zapisów w Statucie Stowarzyszenia umożliwiających podejmowanie decyzji w sprawie wprowadzania zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Zarządowi Stowarzyszenia. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które było planowane 26.10.2018 r., ponieważ sprawa, której dotyczyło zebranie została rozstrzygnięta przez KRS.

Kategorie: Wpisy