W dniu 15 października 2018 r. wraz z grupą osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych wybraliśmy się na wizytę studyjną do ciekawych miejsc, które z przedsiębiorczością społeczną i rozwojem lokalnej społeczności mają wiele wspólnego. Pierwszym miejscem była Górnicza Wioska, która znajduje się w Pile koło Gostycyna. Chociaż wioski tematyczne powstają jak grzyby po deszczu, to Wioska Górnicza pełna jest historii i żywej tradycji, a opowieści snutych przez ludzi z nią związanych można słuchać godzinami. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” jako organizacja pozarządowa działa od 2008 roku i jednoczy w swoich szeregach mieszkańców małej miejscowości. Promuje ciekawą historię z dawnych lat. W małej wsi funkcjonowały bowiem na przełomie XIX i XX wieku podziemne kopalnie węgla brunatnego, których pozostałości zachowały się po dzień dzisiejszy. W ramach swej działalności, współpracy z ośrodkami badawczymi i w oparciu o zgromadzone dane historyczne i archiwalne, Stowarzyszenie BUKO utworzyło wieś tematyczną „Górnicza Wioska”. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, była spółdzielnia socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie. Głównym zadaniem Spółdzielni jest prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych, działalność gastronomiczna z cateringiem oraz fizjoterapia. W przyszłości spółdzielnia ma rozszerzyć swoją działalność o usługi księgowe, pralnię i prasowalnię, a w razie potrzeb także o małe przedszkole. Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Ponadto, realizacja celów społecznie doniosłych, w szczególności tworzenie więzi międzyludzkich, reintegracja społeczna, wzmacnianie poczucia przynależności u członków spółdzielni do społeczności lokalnej, odbudowywanie i podtrzymywanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców, poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wizycie studyjnej. Na FG zamieściliśmy galerię zdjęć z wizyty zrobionych przez członka Zarządu Pana Jerzego Chudzyńskiego..

Kategorie: Wpisy