LGD Miasto Włocławek zaprasza wszystkie osoby zainteresowane przedsiębiorczością społeczną na wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” w Gostycynie oraz Górniczej Wioski, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. Planowany plan wizyty: 7.45 – zbiórka uczestników na parkingu przy Hotelu Kujawy ul. Kościuszki 8.00 Wyjazd na wizytę studyjną 1. Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” Powołana przez samorząd gminny i stowarzyszenie „Burchat”, Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor”, jako podmiot ekonomii społecznej, prowadzi działalność gastronomiczną oraz usługi w zakresie rehabilitacji. Prowadzi również Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych. Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa Celem Spółdzielni jest również realizacja celów społecznie doniosłych, w szczególności: 1) tworzenie więzi międzyludzkich 2) reintegracja społeczna 3) wzmacnianie poczucia przynależności u członków spółdzielni do społeczności lokalnej 4) odbudowywanie i podtrzymywanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich rodzin oraz środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami). 2. Górnicza Wioska w Gostycynie – zwiedzanie wraz z opowieścią o genezie Górniczej Wioski Powrót do Włocławka ok. godz. 17.00-18.00 Zapewniamy przejazd, ubezpieczenie, posiłek podczas wizyty studyjnej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy drogą elektroniczną lgd.wloclawek@wp.pl. Więcej informacji pod nr tel. 729 767 931

Kategorie: Wpisy