Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. W związku z oczekiwaniem na wpisanie zmian w Statucie Stowarzyszenia przez KRS podczas jego trwania zostanie podjęta decyzja w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. W przypadku wydania decyzji przez KRS zostaną Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani.

Kategorie: Wpisy