Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za ubiegły rok. W przypadku zgłoszenia kandydatów na członków Rady  Walne zdecyduje ewentualnie o uzupełnieniu składu Rady. Zostaną również podjęte decyzje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie.

Kategorie: Wpisy